lördag 27 september 2014

Vecka 39

Vi skriver texter dagligen på datorerna för att barnen ska få mycket tid och ro 
att träna skrivning. Det är viktigt att eleverna erbjuds många skrivtillfällen så att de 
får den tid de behöver för att befästa olika moment. 
Texterna som eleverna skriver utgår alltid ifrån något som vi har diskuterat gemensamt. 
Eftersom alla elever får vara med och skriva sin egen text kommer de alltid att kunna arbeta på just sin nivå, och jag kan hjälpa dem att sträva efter att nå nästa. 
Skrivutvecklingen sker i små steg och under lång tid, så det gäller att inte hasta fram. 

Hjortarnas elevrådsrepresentanter för detta år! 
Vi önskar dem lycka till på sitt första möte!

 Hälsningar från Eleverna i Hjortarna!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar