tisdag 4 november 2014

Vecka 45

Läsning på olika sätt

Eleverna i Hjortarna har kommit långt i sin läsning. Vi läser ofta i klassen, både högt och tyst. Det viktiga är att eleverna får tid att träna läsning i många olika sammanhang. 
Att läsa är att förstå hur tecken och bokstäver på pappret ska uttalas och vad de betyder när de står tillsammans på ett bestämt sätt som ord. Men att kunna läsa är också att förstå det man läser. Barn lär sig läsa på många olika sätt och vid skiftande ålder. En del lär sig på egen hand och meddelar en dag glatt vad som står på skyltar, i böcker och i tidningarnas rubriker. Andra barn behöver mycket inspiration, stöd och hjälp.
En god läsförmåga och framför allt en god läsförståelse är viktig med tanke på skolframgången. Om ett barn lär sig läsa flytande och förstå vad det läser så klarar det sig bättre i skolan. Läsningen ger ett större ordförråd, ett bättre skriftspråk och en god språkkänsla. Att läsa är också att träna sin
koncentrationsförmåga.Meningen med med både läsläxan och läsepåsen är att det ska skapas så många tillfällen som möjligt att läsa ”en kvart om dagen”. Det behövs mycket träning för att befästa läsningen. I läsepåsen får eleverna läsa böcker som är på lämplig nivå. Här behöver vi i skolan hjälp av er föräldrar och andra ”lyssnare”. Det är ni där hemma som gör det största jobbet, vilket förhoppningsvis gör era barn till goda läsare.Några råd för barnets högläsning:
- Försök att skapa lugn och ro runt högläsningen.
- Låt den dagliga lässtunden bli avspänd och trivsam.
- Din attityd och ditt läsintresse till skolarbetet, läsningen och språket
överförs på barnet.
- Låt barnet få läsa ca. 15 minuter. Anpassa tiden efter hur barnet orkar
läsa. Uppmana barnet att läsa långsamt och tydligt och stanna vid
punkt. Avbryt inte vid felläsning, men samtala efteråt och förklara svåra
ord om det behövs. Passa på att förhöra bokstäver och ord i texten.
- När ni börjar läsa en ny bok skriver ni in vad boken heter i läseprotokollet.
Anteckna även andra saker t ex hur det gick, hur lässtunden var och om nivån på boken passade. Om ni av någon anledning inte har läst kan ni även skriva det.
- Kom alltid ihåg att berömma och uppmuntra!
Hoppas att Ni får många trevliga lässtunder tillsammans!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar